Sistemi za varovanje in arhiviranje podatkov

Dandanes so nam podatki, ki jih imamo shranjene na svojih računalnik, tako v podjetju kot doma, zelo pomembni. Nekaterim od nas je pomembna že ena sama slika, ki jo imamo lahko shranjeno kot ozadje; drugi pa varuje dokumente, ki jih je izdeloval ure in ure. Tako se na našem računalniku nabere zmeraj več in več podatkov, katere ne želimo izgubiti.

Planiranje in izvajanje varnostnega kopiranja podatkov je kompleksni proces, ki se ga je potrebno lotiti načrtno in sistematično. V primeru varnostnega kopiranja podatkov le-te ščitimo pred spremembami, pretvorbami in brisanjem.

Potrebno je varovati fizične sisteme, operativna okolja in aplikacije skozi vse nivoje infrastrukture. Varovati morajo različne vrste podatkovnih tipov. Od elektronske pošte do poslovnih dokumentov in finančnih tajnosti, od digitalnih fotografij do avdio in video datotek. In poskrbeti morajo da so interakcija – povezav, sodelujočih okolij in pretakajoči podatki, zaščiteni med uporabo.

Prednosti izdelovanja varnostnih kopij:

  • zaščita pred izgubo podatkov,
  • možnost obnove namerno ali nenamerno spremenjenih podatkov,
  • možnost shranjevanja in obnove različnih vrst podatkov,
  • stalna dosegljivost podatkov,
  • stalna možnost pridobitve informacije o fizični lokaciji izbranih podatkov,
  • možnost dodatnega arhivskega shranjevanja podatkov.

Izbira programske opreme, izvajalca, implementacija, podpora ter izbira ustreznega vzdrževanja, je ključna za uspešnost projekta in zanesljivo delovanje. Na osnovi rezultatov analize izdelamo načrt za varnostno kopiranje podatkov, ki je osnova implementacije celostnega sistema in politike zaščite podatkov. Načrt med drugim vsebuje ovrednotene poslovne zahteve, zahteve glede infrastrukture, postopke in navodila.