IP Telefonija

Vstopite v svet sodobnega telefonskega komuniciranja in prihranite.

IP-telefonija (pogosto tudi VoIP, internetna telefonija) je sistem za glasovno komunikacijo preko računalniškega omrežja.

Med največje prednosti IP telefonije v primerjavi s klasično telefonijo lahko štejemo fleksibilnost postavitve in skalabilnost, ki omogoča rast sistema skupaj s podjetjem. Pri tem ne gre zanemariti, da so vsi interni klici med priklopljenimi telefoni brez stroškov, ne glede na lokacijo postavitve.

Zaradi centralizirane strukture IP telefonskega omrežja, so potrebni priklopi zunanjih linij le na eni lokaciji. To omogoča optimalno vodenje klicev na ciljna telefonska omrežja kar zniža stroške posameznih klicev tudi do 10 krat.

Priklop dodatnih telefonov je preprost in hiter ter ne zahteva dodatnih mesečnih ali licenčnih stroškov, nastavitev se lahko pri omogočenem dostopu izvede tudi na daljavo.

Velika prednost takšnega sistema je razmeroma preprosto prilagajanje, ki ni omejeno le na zgolj vnaprej zagotovljeno možno funkcionalnost. Po želji se sistem lahko prilagodi in integrira v poslovne procese podjetja ali poveže z obstoječo infrastrukturo.

Prednosti IP telefonije pred klasično telefonijo:

  • Nižje cene telefonskih pogovorov

Interni klici v vašem telefonskem omrežju so brezplačni ne glede na lokacijo. V praksi to pomeni, da lahko iz Ljubljane kličete kolega v New York, ki je priklopljen v isto omrežje, in za klic ne plačate niti centa. Stroški klicev izven vašega omrežja pa so lahko v primerjavi s klasično telefonijo cenejši tudi do 10-krat. Investicija v IP telefonijo se vam povrne že v času od enega do treh let.

  • Ena lokacija omrežja

IP telefonsko omrežje ima centralizirano strukturo, zato so potrebni priklopi zunanjih linij le na eni lokaciji.

  • Telefonski sistem raste hkrati z vašim podjetjem

Zaradi zasnove na uveljavljenih odprtih standardih vaša telefonska centrala ne bo več zastarala in ne bo omejena s številom priklopov, niti s proizvajalcem IP telefonskih aparatov. Nadaljnje razširitve se lahko dodajajo postopoma in omogočajo rast sistema skupaj s podjetjem. Pri priklopu dodatnih telefonov ne pride do zvišanih mesečnih ali licenčnih stroškov.

  • Možnost integracije v obstoječe poslovne procese

Takšen sistem se razmeroma preprosto prilagaja in ni omejen le na vnaprej zagotovljeno možno funkcionalnost. Sistem se lahko prilagodi in integrira v poslovne procese podjetja ali poveže z obstoječo infrastrukturo (CRM sistemi, klicni centri, ERP ipd.) in izkoristi vsa vaša tehnična orodja za dosego napomembnejšega cilja – zadovoljstva vaših strank.

  • Nikoli več ne boste »izgubili« dohodnega klica

Vsak klic bo odgovorjen s pozdravnim sporočilom ali glasovno pošto, tudi izven delovnega časa. Vodenje natančne statistike klicev in snemanje pogovorov vam omogoča pregled nad aktivnostmi zaposlenih in analize pogovorov. Telefonski operater lahko učinkovito odgovarja in prevezuje dohodne klice, ki jih IP centrala inteligentno razporeja med operaterji. Medtem čakajoči uporabnik dobi informacijo o svojem mestu v čakalni vrsti in predvidenem času čakanja na prostega operaterja.