Politika zasebnosti

Varovanje zasebnosti

Ta Pravilnik o varovanju zasebnosti skupaj s Pogoji uporabe spletišča in Pravilnikom o piškotkih ureja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih zbere I.T.TIM d.o.o. s sedežem na naslovu Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju: I.T.TIM ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.it-tim.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče).

Pravilnik o varovanju zasebnosti

1. Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem s Spletišča

Zbrani osebni podatki in pravna podlaga za obdelavo

Ob prejemu sporočila, poslanega prek kontaktnega obrazca s Spletišča, bo I.T.TIM zbral vaše ime, priimek in e-naslov. I.T.TIM bo take podatke zbiral le, če ste ob pošiljanju sporočila prek kontaktnega obrazca privolili v tako zbiranje.

Namen zbiranja osebnih podatkov

I.T.TIM bo osebne podatke, zbrane s kontaktnim obrazcem s Spletišča, obdeloval le za namene odgovarjanja oziroma odzivanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe in/ali sporočila, prejeta prek kontaktnega obrazca, ali naročanja na naše novice in za namen pošiljanja takega odgovora in/ali odziva na vaš e-naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih sporočite, bodo obdelani kot strogo zaupni, obdelale pa jih bodo le osebe, ki so pogodbeno zavezane k varstvu osebnih podatkov.

Če se pojavi potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov za druge namene poleg tistih, ki so razloženi v tem Pravilniku o varovanju zasebnosti, se bomo prej obrnili na vas in vas zaprosili za predhodno pisno privolitev v obdelavo v zvezi s takimi dodatnimi nameni.

Hramba osebnih podatkov

I.T.TIM bo vaše osebne podatke hranil v skladu z naslednjimi obdobji hrambe:

če se osebni podatki obdelujejo izključno na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve;

če namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo, preneha in pred tem ne prekličete privolitve, dokler se ne doseže namena, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo;

če je hramba osebnih podatkov bistvena za varovanje interesov družbe I.T.TIM v zvezi z vsebino komunikacije, prejete prek kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavitev vaših zahtevkov in zahtevkov družbe I.T.TIM, ki izhajajo iz vašega razmerja z družbo I.T.TIM.

I.T.TIM bo po takem obdobju izbrisal ali anonimiziral vaše podatke in tako poskrbel, da jih na noben način ni mogoče pripisati vam.

2. Osebni podatki, ki so zbrani z uporabo piškotkov

Z namestitvijo majhnih besedilnih datotek ali piškotkov v vašo elektronsko napravo I.T.TIM zbira podatke o vašem IP-naslovu, vaših obiskih Spletišča, času, porabljenem na različnih podspletiščih Spletišča, skupnem času, porabljenem na Spletišču, in premikanju po Spletišču. Osebni podatki, zbrani z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, bistvenih za delovanje Spletišča, se zbirajo samodejno za namen omogočanja dostopa do Spletišča. Drugi osebni podatki, zbrani z namestitvijo drugih piškotkov, ki niso nujno potrebni, se zbirajo izključno na podlagi vaše privolitve.

Osebni podatki, ki jih I.T.TIM zbere z namestitvijo piškotkov v vašo elektronsko napravo, namen takega zbiranja, osebe, ki imajo dostop do takih osebnih podatkov, in obdobja hrambe osebnih podatkov, zbranih s piškotki, so opisani v Pravilniku o piškotkih.

3. Vaše pravice glede zbranih osebnih podatkov

Za zagotovitev pregledne in zakonite obdelave osebnih podatkov ter za zavarovanje zasebnosti ima vsak pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, pravico zahtevati njihov popravek, pravico zahtevati njihov izbris, pravico zahtevati omejitev njihove obdelave, preklicati privolitev v njihovo obdelavo, pravico do njihove prenosljivosti in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Spodaj so vse pravice podrobno opisane.

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pišite na info@it-tim.si. I.T.TIM si pridržuje pravico do preverjanja vaše identitete pred kakršno koli obravnavo vaše zahteve.

a. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kadar koli lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če jih, lahko zahtevate dodatne informacije o namenih obdelave, zadevnih vrstah osebnih podatkov, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obdobjih hrambe ali merilih, uporabljenih za določitev takega obdobja, obstoju pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravice do ugovora njihovi obdelavi, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, viru osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani od vas, in obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

b. Pravica do popravka osebnih podatkov

Če so osebni podatki, ki jih obdeluje I.T.TIM, nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravek takih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja.

c. Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Zahtevate lahko, da I.T.TIM v celoti izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje, če:

ti niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani;

ste preklicali privolitev v obdelavo osebnih podatkov in pravna podlaga ne obstaja več;

ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so vsi pogoji, določeni v veljavni zakonodaji, izpolnjeni;

je I.T.TIM nezakonito obdeloval osebne podatke;

ali morajo biti osebni podatki izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti družbe I.T.TIM.

d. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Obdelavo osebnih podatkov lahko omejite, če:

so obdelovani osebni podatki netočni in se nanašajo na obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri njihovo točnost;

je obdelava osebnih podatkov nezakonita; ali

I.T.TIM osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

e. Pravica do preklica privolitve

Kadar koli lahko prekličete privolitev, dano v skladu z 2. in/ali 3. razdelkom tega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem.

f. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar koli lahko zahtevate prejem osebnih podatkov, ki jih obdeluje I.T.TIM, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke lahko kadar koli posredujete drugemu upravljavcu ali zahtevate, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Obrazec Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki najdete pod to povezavo.

g. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da I.T.TIM vaše osebne podatke obdeluje v nasprotju z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje, lahko pri Informacijski pooblaščenki (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: 012309730, spletišče: www.ip-rs.si) vložite pritožbo.

4. E-novice

Občasno lahko tistim, ki ste naročeni na novice, pošljemo e-novice (v nadaljevanju: Novice). Pri vseh Novicah, ki jih pošljemo, je jasno označeno, da smo mi njihov vir. Naročnino na Novice lahko kadar koli prekličete prek povezave, navedene v Novicah, ali tako, da nam pišete na info@it-tim.si.

5. Uporaba Adobe Fonts

Spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Adobe.

Ponudnik je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ZDA (Adobe).

Ko prikličete stran, vaš brskalnik naloži zahtevane spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da pravilno prikaže besedila in pisave. Če želite to narediti, se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati s strežniki Adobe.

S tem bo Adobe dobil obvestilo, da je bilo naše spletno mesto dostopno prek vašega naslova IP. Uporaba Adobe Fonts je v interesu enotne in privlačne predstavitve naših spletnih storitev. Če vaš brskalnik ne podpira spletnih pisav, bo vaš računalnik uporabljal privzeto pisavo.

Za več informacij o pisavah Adobe obiščite https://fonts.adobe.com/ in pravilnik o zasebnosti Adobe na https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

6. Spremembe Pravilnika o varovanju zasebnosti

I.T.TIM si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta Pravilnik o varovanju zasebnosti. Spremenjen Pravilnik o varovanju zasebnosti velja od objave na Spletišču ter ureja nadaljnjo obdelavo zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjenega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Svetujemo vam, da preberete trenutno različico tega Pravilnika o varovanju zasebnosti in se seznanite z njegovimi morebitnimi spremembami ali dopolnitvami, preden nam sporočite kakršne koli osebne podatke.

I.T.TIM vas bo pred uveljavitvijo sprememb obvestil o vsaki bistveni spremembi tega Pravilnika o varovanju zasebnosti (kot so spremembe namenov obdelave ali vrst zbranih osebnih podatkov). Ob tem vas lahko zaprosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov v skladu s spremenjenim Pravilnikom o varovanju zasebnosti.

Zadnji datum revizije tega Pravilnika o varovanju zasebnosti je naveden v nadaljevanju.

7. Vprašanja in zahteve

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam pišite na info@it-tim.si.