Sistem za nadzor telemetrije

Vzpostavljamo sisteme za nadzor in zajemanje podatkov iz oddaljenih krmilnih sistemov, ki podpirajo priklop na LAN omrežje.

Na centralni lokaciji namestimo usmerjevalnik s statičnim javnim IP naslovom. Na oddaljenih lokacijah postavimo usmerjevalnike, ki podpirajo 3G/UMTS povezavo do interneta preko GSM ponudnika. Vzpostavimo dynamic-static VPN povezavo in tako imamo vse oddaljene krmilnike vedno dosegljive preko omrežja in tako je zelo poenostavljeno in zavarovano prejemanje podatkov s krmilnikov in tudi njihov nadzor.

S tem sistemom lahko nadzorujemo ne samo telemetrijo, ampak katerokoli napravo, ki podpira povezavo v LAN omrežje ( krmilniki na solarnih elektrarnah, bioplinskih napravah, SCADA sistemih… lahko tudi uredimo VPN povezavo med vašim plovilom, ali vikendom, le 12/220v napajanje je potrebno in GSM signal operaterja z možnostjo prenosa podatkov ).